Hakkımızda - Politikalarımız - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

“Önce İnsan ve Güvenlik” prensibi OH&S bazlı riskleri tolere edilebilir seviyeye indirmek; mümkün olanları kaynağında yok ederek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir.

Bu amacımızı gerçekleştirmek için kuruluşumuzun tüm iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının ve temsilcilerinin beklentilerine uygun stratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak:

  • “EN YENİ VE EN EMNİYETLİ” İş Güvenliği ve Sağlığı Ekipman, Araç, Metot ve Teknolojileri” kullanmayı,
  • Objektif şekilde tespiti halinde çevreye veya insanlara TEHLİKEYARATAN BİR İŞİN HERHANGİ BİR ÇALIŞAN TARAFINDAN DURDURULABİLECEĞİNİ,
  • “PROAKTİF YAKLAŞIM” gösterip OH&S tehlike ve riskleri önceden saptayarak, gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde zamanında almayı,
  • Yasalara tam uyum sağlamakla yetinmeyip, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi performansımızı sürekli gözden geçirerek ve yeni hedefler koyarak yükseltmeyi,
  • “PLANLI EĞİTİMLER” ile tüm çalışanlarımıza güncel teorik- Pratik bilgiyi ulaştırmayı ve yetkinlik kazandırmayı,
  • Sektörümüzde “ÖRNEK GÖSTERİLEN” bir kuruluş olmak gayretiyle, performansımızı tüm çalışanlarımızın ve seçkin tedarikçilerimizin katılımıyla sürekli geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizde olası olumsuz etkilerin (risk ve tehditler) önlenmesi ve azaltılması; olası olumlu etkiler (fırsatlar) bazında sürekli iyileştirici aksiyonlar gerçekleştirilmesini
  • TAAHHÜT EDERİZ.