Hakkımızda - Politikalarımız - Kurumsal Sorumluluk Politikamız

HİSAR KALIP’ın saygınlığı, kurumumuzun en önemli varlıklarından biridir.

Yönetim Kurulu, grubumuzun temel taşı olarak dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce arasında doğru bir denge geliştirmeyi ve bu dengeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.

Davranış Kuralları, hepimizin günlük seçimlerimiz, davranışlarımız ve kararlarımızda uymamız gereken kurumsal değerleri ve davranış kurallarını açıklamaktadır.

HİSAR KALIP Yönetim Kurulunun bu kurallarla ulaşmak istediği ana hedef, HİSAR KALIP’ın dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce kapsamında hareket etme kavramını nasıl yorumladığı konusunda rehberlik sağlamaktır.

HİSAR KALIP’ın değerleri, iç kural ve düzenlemeleri hakkında yüksek bir bilinç seviyesine sahip olmak, günlük faaliyetlerimiz için esastır.

HİSAR KALIP, karşılıklı güvene dayalı bir kültürü korumakta ve farklı düşüncelere ve kültürel çeşitliliğe değer vermektedir. Kültürel çeşitlilik arz eden bir iş gücünü teşvik etmekte ve tüm personelimize ırk, renk, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsi eğilim veya fiziksel özüre bakmaksızın eşit davranmaktayız. 18 yaş altında personel çalıştırmayız.

Bu Kurallara uyulması, işlerimizde bize bir avantaj sağlayacak ve HİSAR KALIP’ın uzun vadeli bekasına katkıda bulunacaktır.

Yönetimimiz, her bir çalışanımızın çabalarıyla kurumumuzun saygınlığının korunabileceğine ve hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, finansörler, denetmenler ve çalışanlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza güven telkin edebileceğine tamamen inanmaktadır.

Bu değerler ve kurallar hakkında veya belli bir durumda bu değer ve kurallara nasıl uymanız gerektiği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, Personel Müdürlüğü’ne danışıp rehberlik istemeniz gerekir.

İstenen dürüstlük, sadakat ve eleştirel düşünce seviyesini yalnızca birlikte hareket ederek elde edebiliriz.