Hakkımızda - Politikalarımız - Çevre Politikamız

HİSAR KALIP olarak;

 • Bütün operasyonlarımız ve projelerimiz süresince çevreye olan iklim değişikliklerini ve olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeyi,
 • Biyoçeşitlilik ve Ekosistemleri korumayı,
 • Üretimimizde ihtiyaç duyacağımız hammaddeyi ve doğal kaynakları sürdürülebilir ve en verimli şekilde kullanmayı
 • Faaliyetlerimizde olası olumsuz etkilerin (risk ve tehditler) önlenmesi ve azaltılması; olası olumlu etkiler (fırsatlar) bazında sürekli iyileştirici aksiyonlar gerçekleştirilmesini hedefleriz.

 • Bu amacımızı gerçekleştirmek için kuruluşumuzun tüm iç ve dış bağlamlarıyla paydaşlarının beklentilerine uygun stratejik amaçlarını destekleyen hedeflerine bir çerçeve oluşturarak:

 • Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, “ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİMİZİ” dokümante edip; devamını sağlayarak performansını sürekli geliştirmeyi,
 • Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp, izleyip, “KİRLENMENİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAYI”
 • Çevresel etkilerin ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsünde (tasarım, tedarik, üretim, servis; ayrıca satış sonrası kullanımı ve elden çıkarılmasında) istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaklaşımın dikkate alınmasını,
 • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı ve ilgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde çalışmayı,
 • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize vereceğimiz eğitimlerle “ÇEVRE BİLİNCİNİ” aşılamayı,
 • Çevresel çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını ilgili tarafların erişimine açık olarak yayınlamayı,
 • TAAHHÜT EDERİZ.